ClimRisk - jak se u vás změní klima?

Co je ClimRisk?

Web ClimRisk poskytuje snadno, rychle a bezplatně klimatická data pro posouzení klimatických rizik, která v budoucnosti očekáváme. Data shrnují nejnovější poznatky o budoucím klimatu, jsou průřezem dostupných klimatických modelů a uvažovaných scénářů, jsou tak nejvíce pravděpodobným obrazem budoucího středoevropského klimatu včetně vymezení nejistot, které s každým výhledem do budoucnosti neoddělitelně souvisejí.

Pro koho je určen?

ClimRisk je určen zejména investorům, kteří usilují o investice, které obstojí v budoucích klimatických podmínkách. Má pomoci nejen veřejné správě při formulování politik a konkrétních adaptačních opatření, ale také usnadnit soukromým subjektům, například z oblasti finančnictví, energetiky, stavebnictví, zemědělství nebo lesnictví vyhovět nárokům na posuzování udržitelnosti investic (Nařízení EU 2021/1060, tzv. EU Taxonomy). Má sloužit všem, kteří potřebují data nejen z profesního, ale i čistě osobního zájmu.

  1. Základní komponenty webové aplikace ClimRisk
  2. Návod k používání
  3. Stahování dat
  4. Jakou metodou byly připraveny klimatické scénáře?
  5. Potřebujete více než zpřístupněná data?
  6. Postup klimatickeho posuzovaní
  7. Kompletní přehled poskytovaných prvků

Jaké informace ClimRisk zobrazuje?

ClimRisk zobrazuje výstupy ve dvou prostorových doménách. První je oblast České republiky a je vytvořena na základě detailnějších a přesnějších informací. Druhou doménou je oblast střední Evropy, kde se vychází z méně podrobných dat. Výstupy prezentované na tomto webu vycházejí z rozlišení 500 m v případě území ČR a z gridové vrstvy v prostorovém rozlišení E-OBS datasetu (cca 10 km) pro oblast střední Evropy. Jsou založeny na čtyřech scénářích SSP popisujících předpokládaný budoucí vývoj světa (na základě IPCC) a na sedmi CMIP6 GCM modelech dobře reprezentujících původní podstatně větší soubor více než 20 testovaných modelů. K dispozici jsou hodnoty základních meteorologických charakteristik (teplota vzduchu, úhrn srážek, rychlost větru, vlhkost vzduchu, sluneční svit a záření) a z nich odvozených potřebných indexů včetně těch popisujících extrémy (např. počet tropických dní, počet dní se sněhovou pokrývkou, charakteristiky popisující sucho atd.). Zásadní výhodou poskytovaných dat je vyjádření nejistoty predikce pro dané území. Uživatel dat je tak poctivě informován nejen o samotné střední hodnotě, ale především možném rozsahu hodnot, tak aby je mohl při svém rozhodování vzít do úvahy.

Skrze jednoduché mapové rozhraní uživatel nalezne data o vývoji klimatu pro místo, které si vybere. Může si stáhnout střední odhad vývoje klimatu pro příslušné třicetiletí v budoucnosti a současně je informován o nejistotě odhadu. V případě České republiky jsou data přímo k dispozici pro katastry a povodí IV. Řádu. Pro území střední Evropy jsou pro regiony obcí s rozšířenou působností. V případě potřeby podrobnějšího rozlišení je možné si data objednat.

© 2023–2024 Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Developed by KREATURA